Lokaal werk

N-VA Bierbeek kiest resoluut voor een sobere overheid, met minder personeel, minder werkingskosten en minder subsidies. Wij zullen de tering naar de nering zetten, om op die manier voldoende financiële middelen vrij te maken om te blijven investeren. Investeren in een broodnodig nieuw gemeentehuis, in een beter leefmilieu, in mobiliteit; geld vrij maken voor een fundamentele verbetering van onze landbouwwegen, investeren in voorzieningen voor huisvesting, sport, jeugd, cultuur en onderwijs. Wij willen tenslotte ook investeren in een zorgzame samenleving, met aandacht voor senioren, sociaal zwakkeren en ja, ook voor nieuwe Vlamingen. Wij willen ook komaf maken met niet democratisch gedragen plannen voor de hertekening van de ruimtelijke ordening in Bierbeek: geen gemorrel meer met open ruimte, geen onnodige omleggingswegen, geen fietspaden in natuurgebieden.

Maak kennis met ons kiesprogramma. Lees het kritisch en laat ons uw opmerkingen of aanbevelingen kennen. Wij staan open voor kritiek en alternatieve voorstellen!

In de bijlage kan je lezen wat deze punten inhouden.